Bez teplé vody se neobejdeme

Jaký ohřívač se postará o úsporu energie?
Ohřívač by měl být z kvalitního materiálu, který je odolný korozi a vodnímu kameni. Nejlepším řešením je, když je víko příruby a nádoba ohřívače vyrobeny ze stejného materiálu a když je topné těleso zasunuté do ocelové jímky navařené na ocelovém víku příruby. Výrobci udávají životnost 10–20 let, podle použitého materiálu.
ohřívač vody
V úvahu bereme i možnost zabudování ohřívače kombinovaného. Využijeme tak dva zdroje energie podle toho, co je pro nás výhodnější. Místo elektřiny můžeme ohřívat vodu plynem, tuhými palivy nebo solárním systémem.
Kam bychom ho měli umístit?
Důležitým parametrem pro úsporu je vzdálenost ohřívače od místa spotřeby teplé vody. Čím budou vzdálenosti menší, tím budeme mít menší tepelné ztráty. Podle odborníků, u vzdálenosti vyšší než 2 metry, výrazně narůstají ztráty energie a u vzdálenosti více, než 3 metrů je vhodné umístit menší ohřívač vody.

Jakou velikost ohřívače?
Na jednoho člověka je třeba asi 50 litrů vody. Spočítáme, kolik je členů domácnosti a kolik z nich bude teplou vodu využívat. Projektanti počítají se 120 litrovým ohřívačem pro čtyřčlennou rodinu. Jestliže si denně rodina dopřává komfortu v podobě plné vany, musíme počítat s ohřívačem velkým. 
tepelná čerpadla
Jak ho udržovat?
Kvalitní ohřívač by měl umožnit údržbu. Zvláště v oblastechs tvrdou vodou. Topné těleso by se mělo dát vyjmout a vyčistit bez vypouštění vody. Čistící otvory umožní odstranění usazenin a vodního kamene zevnitř nádoby. Kvalitní izolace nám zajistí schopnost udržet teplou vodu. Kvalitní ohřívač je schopen ušetřit až 35% energie.
zapnutá  sprcha
Podle statistik však údržbu zanedbávámea neudržujeme ohřívač v dobrém stavu bez nánosů kotlového kamene. Dochází tak ke zvyšování spotřeby energie na ohřívání vody a nepřesnému měření teploty. Teplota by měla být nastavena na hodnotu55–60°C, což mnoho uživatelů nedodržuje a dochází tak k většímu zanášení kotlovým kamenem a ke zvýšení nákladů.